Editors Special Picks
Sl No Date Title
1 23/02/2013 Gunieanv Parkunk Atyanth Kasht
2 25/07/2012 Baro-Kharo Sezari Zavieam
3 10/05/2012 Sambhar
4 19/04/2012 Konkanim Bhaas Ani Parixadh
5 09/04/2012 Paap Ani Xirap - Issue 79
6 07/04/2012 Lentan Reflections -47
7 07/04/2012 Lentan Reflections -46
8 06/04/2012 Lentan Reflections -45
9 05/04/2012 Lentan Reflections -44
10 04/04/2012 Lentan Reflections -43
11 02/04/2012 Lentan Reflections -41
12 01/04/2012 Lentan Reflections -40
13 31/03/2012 Lentan Reflections -39
14 30/03/2012 Lentan Reflections -38
15 29/03/2012 Lentan Reflections -37
16 28/03/2012 Lentan Reflections -36
17 27/03/2012 Lentan Reflections -35
18 26/03/2012 Lentan Reflections -34
19 25/03/2012 Lentan Reflections -33
20 28/02/2012 Amcho Bhavadth Thandaltha
21 23/02/2012 Dhaan Dharmachi Aat Hantham
22 10/02/2012 Kanim Zalli Chali
23 09/01/2012 Zai Mhaka Santos
24 01/01/2012 Prayer for the New Year
25 30/12/2011 Diana Bai Kuznanth Nachta
26 26/12/2011 Nil Nil Gaganar
27 17/12/2011 Amche Madhem Manasthap
28 10/11/2011 Kharo Mog Ani Salaval
29 09/11/2011 Kutmachi Garz
30 09/11/2011 Mog Ani Thachi Zalak
31 05/11/2011 Deva Dhadinaka Bhuimkamp
32 31/10/2011 Manxieamchem Tho-de Vichitr Havieas
33 26/10/2011 Chemical Bom
34 25/10/2011 Kastam Anvarank Sulabh Vaat
35 13/10/2011 Dhanton Padlli Stri
36 11/10/2011 Kazari Jinim Ani Vishwas
37 08/10/2011 Bolaikechem Thode Tips
38 08/09/2011 Kutma Jivit Barem Karunk
39 05/09/2011 Ek Gunvdi Monthi Festhachi
40 02/09/2011 Rock N Roll
41 01/09/2011 Korandanchi Aasth Hogdainakath
42 31/08/2011 Chintnam
43 30/08/2011 Basavnieacheo Niyal Zailanth
44 28/08/2011 Rachalle Devak Posunk Kaltha
45 26/08/2011 Bolaiki Sambal - Issue 1
46 25/08/2011 Adhik Vartem Kaam Disana
47 23/08/2011 Dhaimchem Kamaal
48 22/08/2011 Thankithithlich Karidhi Karije
49 20/08/2011 Chestaieanchiea Upvasanchi Sarthi
50 17/08/2011 Xikap Ani Udyog
51 16/08/2011 Hanv Axiealom
52 15/08/2011 Svatantr
53 14/08/2011 Xevianim Kheer
54 11/08/2011 Vaat Raktaam
55 10/08/2011 Zanvaiechim Sangnieo -22
56 09/08/2011 Barathiyanchim Dhabajik Lagnam
57 08/08/2011 Samasse Ani Jivgath
58 05/08/2011 Chikkuchem Vorn
59 03/08/2011 Kristhavank Chalvanvchi Anieak Gutmol
60 01/08/2011 Apaharan Sulabh Zavn Gelam
61 27/07/2011 Chicken Legachem Chettinad
62 24/07/2011 Sarvespara Tujea Devachi Pariksha Karinaka
63 23/07/2011 Denim Veveglim Ani Seva Vevegli
64 22/07/2011 Poixe Meja, Pun Haath Dhunvk Visranakath
65 17/07/2011 Tuje Vailo Mog
66 14/07/2011 Samadhan Ani Shanthichem Jivan Amchem Zanv
67 13/07/2011 Avaichem Dhudh Matr Shuddh
68 08/07/2011 Alsai Pays Dhanvdonk Hem Vasa
69 05/07/2011 Ho Saunsar Mhaka Puro
70 01/07/2011 Chintham Tharnatpanak
71 14/04/2011 Alu Gobi
72 16/03/2011 Creamy Hot Chocolate Recipe
73 14/02/2011 Poar Tollya Kaden
74 12/02/2011 Sweet and Spicy Prawns
75 16/01/2011 Mutton Biryani
76 11/01/2011 Chicken Biryani
77 08/01/2011 Yo-re Mhajiea Moga
78 06/01/2011 Garam Garam Kurkure - Issue 5
79 05/01/2011 Konkan Humour Issue No 116
80 03/01/2011 Pork Masala
81 06/12/2010 Illo Illo
82 30/11/2010 Zalchiea vathichim dhukam