Pampalem
Sl No Date Title
1 25/07/2012 Thuka Kitlo Narl Zai Thitlo Kha
2 02/04/2010 Nimaniea Sukrara Vhadlo Paddho Vodchem Bhaag
3 24/05/2009 Hanv Xetha Vavradi Zalom
4 17/05/2009 Hanv Bhudhiprakas Pavlam Ani Vadlam
5 10/05/2009 Mornanchieo Vodi Hanvem Palaillieo
6 03/05/2009 Ieazakak Lagthi Zallim Kama Karchieak Suru Kelem
7 19/04/2009 Magnem Niealachim Lisanvam Mhaka Laballem Vidhan
8 06/04/2009 Dhiean Karunk Vhadlimai Thavn Preran
9 29/03/2009 Anselan Anim Hanvem Mathem Marallo Vavr
10 22/03/2009 Mhaka Katin Bhuk Lagliea
11 15/03/2009 Sairim Rathik Ravtith Thar Sanman
12 11/03/2009 Konench Bhurgieanim Dhadiear Chadonvk Nazo
13 01/03/2009 Vhai! Bare Mhanis Asath
14 01/02/2009 Sakkdanim Makach Gunieavgar Kello!
15 25/01/2009 Jezu Baluk Kaimsar Zalmallo Putha?
16 21/01/2009 Adhventanth Padham Mhanonk Nanth
17 12/01/2009 Thumkam Ghara Vadallem Ruchana
18 04/01/2009 Bidrieam Pentieaki Dhadieath Thuka
19 28/12/2008 Chottiea Boklank Budh Xikanvk Zaina
20 24/12/2008 Amkam Dublieank Jezu Lagxilo
21 14/12/2008 Bhuk Mhaliear Kitem Mhallo Anbhog
22 01/12/2008 Atam Cherkieak Samzatha
23 23/11/2008 Saglim Kaama Jikun Dharije
24 18/11/2008 Thiea Bacchalieancho Sangath Dharlai Thuvem?
25 09/11/2008 Mai Thuka Mujear Raag Gi?
26 02/11/2008 Chorponachieo Burxieo Bhudhi
27 26/10/2008 Zirlo Mhajo Hankar
28 19/10/2008 Mhajo Garvi Poskato Putullo
29 12/10/2008 Zuzon Padchea Kombieachem Jiddh
30 06/10/2008 Konaiki Bieavnk Nazore Baba Thuvem
31 29/09/2008 Avain Puthgak Bandailieo Navieo Vano
32 21/09/2008 Pathrade Davrinastam Budh Xikaili
33 16/09/2008 Hanvem Vaddhadun Kombieak Dharlem
34 10/09/2008 Mainchi Chamatkari Parinamkari Ha!
35 25/08/2008 Rojinamieak Chinchieo Kadn Dileo
36 18/08/2008 Tujea Bapaik Raag Vixexh Putha
37 04/08/2008 Vhala Avranth Dharle-lem Narlachem Ximti
38 28/07/2008 Sairieangear Vachon Ranvchem Mhajem PIxem
39 21/07/2008 Dhattuchi Asth Konench Apdunk Na!
40 14/07/2008 Zobel Akaigeli Valthibazi
41 08/07/2008 Dublikaieanth Santos Panvchem Xikaap
42 24/06/2008 Munday ponos kadchi athurai
43 15/06/2008 Aggubaieak Bhangar Dilem
44 08/06/2008 Hanvem uberichi masli dharli
45 01/06/2008 Hanvem Cornet Punklem
46 09/05/2008 Vigaracheo Ruchi Firgajichea Lokak Kalit Asllieo
47 01/05/2008 Kittha Bieak Boxieo Kuleram Dhillim
48 25/04/2008 Hanvem Ponos Katharlo
49 17/06/2007 Kala Redo
50 27/05/2007 Pampalem