Badlavan
Sl No Date Title
1 05/08/2012 Jieanvcher Chatrai Davara
2 20/06/2012 Dev Vichitr Namunieanim Zagaitha
3 26/04/2012 Kharea Mogan Ajeapam Gadthaath
4 19/04/2012 Anthaskarnachea Gaieancheo Mavo
5 11/04/2012 Zavieam Ami Ba-re Samaritan
6 22/03/2012 Swatha Somieak Samarpun Dhinvchem
7 29/02/2012 Garjechea Kamak Pailem Mahatv Divieam
8 24/02/2012 Kristhanvpanachea Mogachem Lakxean
9 09/02/2012 Amcho Uzvad Sadanch Fankonvdhi
10 04/01/2012 Saunsar Devak Valakana Zala
11 13/12/2011 Bhagevanth Mother Theressachi Dekh Gevieam
12 09/12/2011 Saunsari Nakli Daulat Amkam Naka
13 23/11/2011 Sampurn Nirmol Konamch Na!
14 14/10/2011 Nirnai Karcho
15 05/10/2011 Nischit Pathieanim
16 02/09/2011 Shanthi Samadhan
17 24/08/2011 Vartem Kaam Pailem
18 17/08/2011 Mhajiean Zaina - Haka Matieak Pailem
19 04/08/2011 Nithalayechi Zavabdhari
20 22/07/2011 Bapacho Sarvank Ulo
21 14/07/2011 Ticharichim Buzvanechim Utram